James Vincent McMorrow – True Care

Żar­łok powra­ca z kolej­ną audy­cją muzycz­ną, w któ­rej tym razem bie­rze na warsz­tat album „True Care” Jame­sa Vin­cen­ta McMor­ro­wa. Mini­ma­lizm, ambient, muzy­ka pop, a całość dopra­wio­na odro­bi­ną fol­ku. Wszyst­ko to i wie­le wię­cej moż­na zna­leźć na naj­now­szym krąż­ku irlandz­kie­go arty­sty. A jak całość oce­nia nasz kon­glo­me­ra­to­wy spe­cja­li­sta od muzyki?

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczot­ka

    Muzycz­nie nie do koń­ca moje kli­ma­ty, ale recen­zja taka, że aż chce się słuchać.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608889 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996