Szalupy z Glen Carrig

Żar­łok wybrał się nad pol­skie morze, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no – mor­skie lek­tu­ry! Na powieść tema­tycz­ną Sku­ra wybrał „Sza­lu­py z Glen Car­rig” Wil­lia­ma Hope’a Hodg­so­na, któ­ry to tytuł został u nas wyda­ny w ramach Biblio­te­ki Gro­zy z wydaw­nic­twa C&T. Książ­kę tę chwa­li­li kie­dyś Jer­ry z Mate­ją. A co ma o niej do powie­dze­nia Żar­łok? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Żar­łok Tv

    Nie ma to jak Ostat­nie dni waka­cji z Biblio­tecz­ką Gro­zy i piz­zą na pla­Ży 🙂 https://youtu.be/Ok3QbgJ-m-Y

    • Szy­mas

      w Ust­ce powstał jesz­cze jeden film…

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608888 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996