Człowiek z Wysokiego Zamku

Żar­łok powra­ca z nowym nagra­niem i to poświę­co­nym powie­ści jed­ne­go ze swo­ich ulu­bio­nych pisa­rzy, czy­li Phi­li­pa K. Dic­ka. Oprócz oce­ny „Czło­wie­ka z Wyso­kie­go Zam­ku” Żar­łok oma­wia serię wzno­wień od Wydaw­nic­twa Rebis oraz zasta­na­wia się nad seria­lo­wą ekra­ni­za­cją (jako, że dzi­siej­sze nagra­nie to rzecz z prze­szło­ści serial był abso­lut­ną świe­żyn­ką – obec­nie ma już trzy sezo­ny). Dużo dobre­go. Posłuchajcie.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczot­ka

  A to nie­spo­dzian­ka. W dodat­ku jed­na z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Szko­da, że nie coś świe­że­go, ale I tak super.

  • Żar­łok Tv

   Jest to audy­cja nagra­na w 2015 roku bodaj­że, zaraz przed pre­mie­rą SERIALU na jej podstawie.
   Dopie­ro teraz zmontowałem.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608754 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996