Zup!, Zup! 2 i bOllO

Załóżmy, że w Waszym port­felu Steam zapo­działo się jedno euro. Załóżmy też, że macie ochotę na krótką, nie­zo­bo­wią­zu­jącą grę, która pozwoli Wam na pół godziny ode­rwać się od rze­czy­wi­sto­ści i zapo­mnieć o codzien­nych obo­wiąz­kach. Co wów­czas zro­bić? Jaki pro­dukt dodać do koszyka? Czego zaś lepiej uni­kać? Kilka wska­zó­wek w tema­cie prostych/małych gier znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście.

Zup!
Zup! 2
bOllO

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Kilka achie­ve­men­tów na każdą minutę gry? Czuję się tymi dwoma pierw­szymi tytu­łami zacie­ka­wiony 😛 Ale naj­pierw może przejdę te bli­sko czte­ry­sta kupio­nych wcze­śniej gier… 😉 

    • Szy­mas

      Oj tam, oj tam 🙂 Zamiast np. przez 12 godzin ogry­wać areny w Bor­der­lands, a potem nie dostać jed­nej, ostat­niej achie­vki, bo powody, wolę przejść w tym cza­sie kilka takich gie­rek 🙂