XIII Dzień czarnego słońca

Widząc lukę w kon­glo­me­ra­to­wej roz­pi­sce nagrań, Szy­mas chwy­cił za dyk­ta­fon, by opo­wie­dzieć o swo­jej przy­go­dzie z pierw­szym tomem komik­so­wej „Trzy­nastki”. W jakich oko­licz­no­ściach naby­łem komiks? Jakie było moje ulu­bione demo gry w latach 2003–2004? Czy fabuła XIII spra­wia wra­że­nie lep­szej czy gor­szej od tej z powie­ści Ludluma, którą inspi­ro­wali się jej twórcy? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szego nagra­nia.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.