Wielkie kłamstewka

Na finał naszego seria­lo­wego tygo­dnia, Jerry zapra­sza wszyst­kich na omó­wie­nie peł­nego sezonu „Wiel­kich kłam­ste­wek”. Czy pozy­tywne pierw­sze wra­że­nia zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w rów­nie pozy­tyw­nej oce­nie cało­ści? Jak wypada na ekra­nie aktor­ski gwiaz­do­zbiór? I w końcu, czy zapo­wie­dziany drugi sezon to dobry pomysł? Posłu­chaj­cie. I (uwaga spoj­ler!) jeżeli nie widzie­li­ście jesz­cze tej pro­duk­cji, to marsz nad­ra­biać naj­lep­szy, nowy serial tego sezonu!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.