Uniwersum Metro 2033: Korzenie niebios

Stała się rzecz zaska­ku­jąca i po raz pierw­szy przy oka­zji omó­wie­nia powie­ści z Uni­wer­sum Metro 2033 mamy dia­log. Doświad­czony stal­ker Mando, który ma za sobą nie­malże wszyst­kie książki z tej serii jakie zostały wydane w Pol­sce, wpro­wa­dził bowiem w ten posta­po­ka­lip­tyczny świat nowi­cju­sza. Czy Jerry da się wcią­gnąć w to powie­ściowe uni­wer­sum na dłu­żej? Jak nasz duet oce­nia pierw­szą, wło­ską książkę spod szyldu Metro 2033, która docze­kała się nad­zwy­czaj skraj­nych opi­nii pośród fanów Uni­wer­sum? Co ma książka do zaofe­ro­wa­nia sta­rym wyja­da­czom i czy może sta­no­wić dobre otwar­cie dla świe­ża­ków? O tym posłu­cha­cie zabraw­szy się za dzi­siej­szą roz­mowę.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.