Uniwersum Metro 2033: Człowiek obiecany

Paweł Majka, dwu­krotny lau­reat Nagrody Lite­rac­kiej im. Jerzego Żuław­skiego, powraca do Uni­wer­sum Metra 2033, by swoją nie­okieł­znaną wyobraź­nią uchy­lić kolejne zasłony skry­wa­jące Kra­ków A.D. 2033!

Horda jed­no­myśl­nych pod wodzą Króla dokoń­czyła dzieła Pożogi. Zabrała ze sobą i popro­wa­dziła ku zagła­dzie więk­szość z tych, któ­rym udało się prze­trwać pierw­szy kata­klizm. Nowa Huta opu­sto­szała – upa­dła Fede­ra­cja i Muzeum. Kom­bi­nat poniósł ogromne straty, a ze wschodu, z radio­ak­tyw­nej pustyni, cią­gną nowe prze­ra­ża­jące formy życia. Jedyną nadzieją jest nie­na­ro­dzone dziecko Króla i Ewy – za wszelką cenę należy je spro­wa­dzić do Kom­bi­natu. Chęt­nych, by posiąść dziecko, jest jed­nak wielu, a naj­po­tęż­niej­sza z nich wydaje się istota żyjąca pod Wawe­lem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.