Udo Kier – zapis panelu

Jeśli nie wie­cie kim jest nie­miec­ki aktor Udo Kier, któ­ry zagrał w ponad 200 fil­mach (zagrał zarów­no Dra­cu­lę jak i Hitle­ra) to ten mate­riał was nie zain­te­re­su­je. Jeśli go zna­cie, cóż… posłu­chaj­cie zapi­su pane­lu z festi­wa­lu Off Plus Kamera.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608755 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996