Tomek i Jacek: Groźne graty

Na Dniu Dar­mo­wego Komiksu Jerry nabył drugi tom serii Tomek i Jacek, zaty­tu­ło­wany Groźne graty. A jako że jest to dzieło skie­ro­wane do dzieci, to w dzi­siej­szym odcinku będzie można posłu­chać gościn­nego występu eks­per­tów. Pola i Hubert opo­wie­dzą, jak podo­bała im się ta histo­ria; czy była wesoła, czy może prze­ra­ża­jąca? Czego się nauczyli i co gra­ficz­nie naj­bar­dziej im się podo­bało? Dodat­kowo Jerry dorzuci trzy gro­sze o gene­zie komiksu i oceni, jak całość wypada z jego per­spek­tywy. Zapra­szamy!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.