Titan Souls

Wypo­sa­żony w nie­zbyt celny łuk i jedną strzałę wyru­szy­łem w podróż do nie­bez­piecz­nej, mitycz­nej kra­iny, by zdo­być dusze tyta­nów. Po co? By zyskać ich moc? By odkryć osta­teczną prawdę o swoim ist­nie­niu? By samemu stać się tyta­nem? Sam tego nie wiem. Jasne jest tylko to, że podo­ła­łem zada­niu. A teraz oto staję przed Wami, by zło­żyć spra­woz­da­nie z mojej wyprawy.
Z audy­cji dowie­cie się, czy warto zaku­pić Titan Souls, co łączy ten tytuł z Dark Souls czy Sha­dow of the Colos­sus oraz dla­czego Szy­mas musiał zgi­nąć aż 242 razy, by ukoń­czyć grę na pod­sta­wo­wym pozio­mie trud­no­ści.

Titan Souls na plat­for­mie Steam

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.