The X Files: 30 Days of Night

„The X Files” wraca!

Dopiero co potwier­dzono 11 sezon , a ekipa Kon­glo­me­ratu bie­rze na warsz­tat kolejną publi­ka­cję zwią­zaną z tym kul­to­wym seria­lem. Tym razem recen­zja komik­so­wego cros­so­vera – „The X Files/30 Days of Night” od wydaw­nic­twa IDW. Sce­na­riusz za który, odpo­wia­dają Steve Niles i Adam Jones zilu­stro­wały kadry autor­stwa Toma Mandrake’a.

Agenci Mul­ler i Scully zostają wezwani do małego mia­steczka na Ala­sce, gdzie usi­łują roz­wi­kłać zagadkę bru­tal­nych mor­derstw kie­row­ców cię­ża­ró­wek. Czy to moż­liwe, że spraw­cami tych zbrodni mogą być wam­piry??? Czy można je poko­nać? I jak udo­ku­men­to­wać wyniki śledz­twa?

Jak wypa­dło połą­cze­nie dwóch her­me­tycz­nych serii komik­so­wych? Na to pyta­nie odpo­wie­dzi udzieli wam Bogu­sia.

Zapra­szamy!

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.