Star Wars Komiks – Poe Dameron: Eskadra Czarnych

Chcieliśmy do tego nie dopuścić, ale znów zebrały nam się do omówienia aż dwa numery Star Wars Komiks. Dziś zabieramy się za nadrobienie zaległości i bierzemy na warsztat, wyczekiwany przez nas, pierwszy tom serii "Poe Dameron". Czy Charles Soule, autor tak chwalonego przez nas "Lando", ponownie się sprawdził w roli scenarzysty? Jak komiks podbudowuje wydarzenia znane z "Przebudzenia mocy"? Czy sprawdza się jako autonomiczne dzieło? I w końcu, czy opowieść wciągnęła nas na tyle, że czekamy już na kolejny album z tej serii? O tym wszystkim i wielu innych kwestiach posłuchacie w najnowszym odcinku.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­do­us

    Pod­cast nagry­wa­ny nie­mal po prze­bu­dze­niu. Wczo­raj w nocy mignę­ła mi zapo­wiedź książ­ki „Pha­sma”, dzi­siaj rano komik­su i tyle. Oczy­wi­ście jest peł­na wiel­ka zapo­wiedź ksią­żek i ksią­że­czek z cyklu wpro­wa­dza­ją­ce­go do nowe­go fil­mu tyl­ko jak nagry­wa­li­śmy bla­dym świ­tem to ja tego jesz­cze nie widzia­łem. Jeśli w tym roku będę robił pod­ca­sto­we zesta­wie­nie new­sów po Cele­bra­tion to tam to sprostuję.

    • Man­do­us

      I jesz­cze jed­no spro­sto­wa­nie. Te 3 mło­dzie­żów­ki, któ­re wydał Egmont fak­tycz­nie mają okład­ki bry­tyj­skie a nie ame­ry­kań­skie ale zapo­mnia­łem, że te książ­ki są ilu­stro­wa­ne i wewnątrz fak­tycz­nie są pra­ce tego rysow­ni­ka. Rów­nież w pol­skim wydaniu.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607596 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996