Star Wars Komiks – Darth Vader: Koniec gry

Po ponad roku od omó­wie­nia pierw­szego tomu, Mando i Jerry spo­tkali się, aby poroz­ma­wiać o finale serii Darth Vader, tj. o tytule do tej pory wyjąt­kowo rów­nym i przez nich chwa­lo­nym. Jak pre­zen­tuje się zakoń­cze­nie tej opo­wie­ści? Czy sce­na­rzy­sta Kie­ron Gil­len pora­dził sobie z domknię­ciem wszyst­kich wąt­ków? Jak poto­czyły się losy Dok­tor Aphry i dro­idów? Co tym razem zapre­zen­to­wał nam rysow­nik? I w końcu: czy jeste­śmy usa­tys­fak­cjo­no­wani po wiel­kim finale? Zapra­szamy do posłu­cha­nia, nad­ro­bie­nia wcze­śniej­szych odcin­ków i lek­tury Star Wars Komiks 🙂

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.