Star Wars IV: Nowa nadzieja

Nikt nie przy­pusz­czał, że osiem lite­rek, które poja­wiły się na kino­wych ekra­nach w 1977 roku, odmieni kino na zawsze. Na naszej dro­dze do „Łotra 1”, dziś w końcu scho­dzimy z bocz­nych torów i zabie­ramy się za pierw­szy film z uni­wer­sum, czyli „Gwiezdne Wojny Epi­zod IV – Nowa nadzieja”. Co inspi­ro­wało Lucasa na eta­pie sce­na­riu­sza? Jak udało mu się osią­gnąć nie­po­dzielną przez lata wła­dzę nad Gwiezd­nymi woj­nami? Jak z obec­nej per­spek­tywy spraw­dza się histo­ria i efekty spe­cjalne? Czy w ogóle te ostat­nie można oce­niać jako stare, jeżeli film prze­szedł tak dużo zmian?  To wszystko i wiele wię­cej, tylko w dzi­siej­szym pod­ca­ście!

Uwaga ogólna – pod­cast jest w zasa­dzie wolny od spo­li­le­rów. Drobne poja­wiają się w sek­cji zmian, ale jest ona dość wyraź­nie oddzie­lona.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.