Sicario 2: Soldado

W Teksasie dochodzi do zamachu terrorystycznego. Jeden z zamachowców został przetransportowany na teren Stanów przez meksykański kartel. Rząd USA zamierza umieścić kartele na liście organizacji terrorystycznych, a Minister Obrony USA wynajmuje Matta Gravera, by ten doprowadził do skłócenia karteli i osłabienia ich przed oficjalnym atakiem ze strony rządu. Matt z Alejandro i resztą ekipy rusza do Meksyku, by przeprowadzić porwanie córki narkotykowego bossa, za które winą obarczona zostanie narkotykowa konkurencja. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Kto zastąpił Denisa Villeneuve na stołku reżysera? Jak wygląda „Sicario” bez postaci granej przez Emily Blunt? Czy „Soldado” to dobry sequel? W jaki sposób ewoluowała postać Alejandro? Co łączy „Sicario 2” z „Rambo 2”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • anty

  Mia­zga sequ­el. Na trój­kę też pójdę.

  • Szy­mas

   [SPOILER] Sce­na ze śmier­cią wia­do­mo kogo spra­wi­ła, że dosłow­nie zamar­łem, mię­śnie mi zwiot­cza­ły, a w mojej gło­wie eks­plo­do­wał dron Gra­ve­ra. Z jed­nej stro­ny szko­da, że już to odkrę­co­no, bo przez to moc oddzia­ły­wa­nia po sean­sie spa­dła do mini­mum, ale z dru­giej stro­ny tro­chę głu­pio było­by oglą­dać Sica­rio 3 bez tej posta­ci 🙂 Choć mogli dać bar­dziej dwu­znacz­ny finał i odkrę­cić wszyst­ko w trój­ce. I tam też wrzu­cić sekwen­cję z Miguelem.

   • Andeq

    Rze­czy­wi­ście całość spra­wia wra­że­nie dopi­sy­wa­nia wymie­nio­ne­go zakoń­cze­nia na kola­nie. Jak­by ktoś w ostat­niej chwi­li stwier­dził, że muszą to odkrę­cić jesz­cze w Sol­da­do. Powin­ni zacze­kać do 3 części.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609157 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996