Sharknado, Drugie ugryzienie, O rybia płetwa, Niech szczęki będą z wami

Nowy tydzień roz­po­czy­na­my z przy­tu­pem. Man­do zabie­ra Was w podróż po kata­stro­ficz­nych fil­mach kla­sy R. Po pro­duk­cjach, któ­re Sku­ra zapew­ne oglą­dał­by w oce­ana­rium w trak­cie hura­ga­nu. Po two­rach, któ­re zawsty­dza­ją Reki­na Cyco­ja­da, Trój­gło­we­go Reki­na, a nawet Shark­to­pu­sa i Wale­nio­ła­ka! Tak, pomi­mo chwi­lo­we­go szczę­ko-ści­sku Man­do wypły­wa na sze­ro­kie wody absur­du i pro­sto z wnę­trza mor­skiej bestii rela­cjo­nu­je Wam wra­że­nia po mara­to­nie fil­mów z serii Shark­na­do! Ile razy moż­na prze­sko­czyć reki­na w jed­nym fil­mie? Czy David Has­sel­hoff ura­tu­je świat? Czy duet Syfy & Asy­lum zasko­czy czymś sta­rych wyja­da­czy? Czy ist­nie­je kine­ma­to­gra­fia po Reki­na­dzie? Tego dowie­cię się w trak­cie odsłu­chu. Gwa­ran­tu­je­my KUPĘ zabawy! 😉

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • skocz­ny

  Dobra… Ktoś musiał zadać to pyta­nie to niech będzie, że zro­bię to ja. Co lep­sze – mara­ton Shark­na­do czy Under the Dome? 3:) Ale nie, serio, tak na poważ­nie xD o ile da się o tym w ogó­le napi­sać na powaznie

  • Man­do­us

   Shark­na­do!!!

 • The Hoff i reki­ny w kosmo­sie. Ja się pytam cał­kiem szcze­rze – Cze­go moż­na chcieć wię­cej od kine­ma­to­gra­fii? No czego?

  • Man­do­us

   Dla­te­go uwa­żam, że oglą­da­jąc trój­kę widzia­łem już wszyst­ko. W czwór­ce niby Hoff ma jet­pac­ka ale to nie to samo.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996