Seriale wczoraj i dziś

Seriale to nie tylko istotna część współ­cze­snej kul­tury, ale także jedno z naj­szyb­ciej zmie­nia­ją­cych się mediów ostat­nich lat. Jak zmie­niły się odcin­kowe pro­duk­cje? Co pociąga nas w tej for­mie roz­rywki? Czy oglą­damy seriale z lek­to­rem, czy z napi­sami? Jak oce­niamy sprzę­że­nie zwrotne jakie można zaob­ser­wo­wać pomię­dzy twór­cami seriali, a widzami? O tym i wielu innych kwe­stiach może­cie posłu­chać w dzi­siej­szym odcinku, a jak się z nim zapo­zna­cie, nie zapo­mnij­cie podzie­lić się swo­imi doświad­cze­niami w tema­cie 🙂

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.