Quarry

Cine­max powró­ci­ło w tym roku z nowym, autor­skim seria­lem. „Quar­ry”, będą­cy ekra­ni­za­cją cyklu powie­ści Maxa Alla­na Col­lin­sa o wete­ra­nie woj­ny w Wiet­na­mie Macu Con­wayu, to miks seria­lu sen­sa­cyj­ne­go oraz wąt­ków oby­cza­jo­wych. Jer­ry serial obej­rzał i pokrót­ce chciał­by podzie­lić się z Wami swy­mi wrażeniami.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Moż­na słu­chać przed sean­sem? Bo mam to w naj­bliż­szych planach 🙂 

    • Moż­na, daję tyl­ko zarys fabu­ły, któ­ry pozna­je­my w pierw­szym odcinku.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607529 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996