Punisher Max. Tom 4

Zbliżamy się do nieuchronnego finału serii Punisher Max sygnowanej nazwiskiem Gartha Ennisa. Czy komiks Irlandczyka nadal stoi na tak wysokim poziomie jak tomy wcześniejsze? Jak sprawdza się zwieńczenie wielu wcześniejszych wątków, które otrzymujemy w ramach opowieści "Człowiek z kamienia"? Dlaczego ta nietypowa historia z Punisherem tak dobrze działa? Czym zaskoczyła nas siedmiozeszytówka zatytułowana "Owdawiacz" i dlaczego uważamy ją za jedną z wizytówek serii? O tym i o wielu innych kwestiach dowiecie się z kolejnego odcinka Waszego ulubionego podcastu o Franku Castle.

Punishera Max. Tom 4 kupicie oczywiście w sklepie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • anty

    ogó­łem nie tra­wię komik­sów super­bo­ha­ter­skich, ale Puni­sher ma faj­ne obraz­ki i tre­ści w dym­kach z tego co pobież­nie zauwa­ży­łem. Dać mu szan­sę? Od cze­go zacząć? Pyta­nie sprzed odsłu­cha­nia podcastu.

    • Ten Puni­sher to w ogó­le nie jest super­he­ro. Jeże­li tra­fia do Cie­bie kre­ska, to moim zda­niem zaczy­naj śmia­ło od pierw­sze­go tomu. Ta seria jest rewe­la­cyj­na, a Ennis oprócz zamknię­tych opo­wie­ści budu­je nie­któ­re wąt­ki przez kil­ka tomów (na tej zasa­dzie poło­wa tomu 4 wień­czy nam kil­ka dłu­gich wątków).

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608956 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996