Punisher Max. Tom 1

Rozpoczynamy dziś przygodę z komiksem, który w dość powszechnej opinii jest tytułem nie tylko dobrym, ale też bardzo ważnym dla postaci Franka Castle, czyli serią Gartha Ennisa "Punisher MAX". Jakie były nasze początki z "Punisherem"? Czego oczekiwaliśmy po serii Ennisa? Czy album zbierający dwie opowieści, "Od początku" oraz "Małą Irlandię", stanowi udane otwarcie i okazał się satysfakcjonującą lekturą? I w końcu na ile "Punisher" w tej wersji jest faktycznie komiksem dla dojrzałego czytelnika? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Bar­tek Dusza

  Zachę­ci­li­ście mnie. Szko­da, że już nie­do­stęp­ny… choć Egmont pla­nu­je dodruk, trze­ba poczekać

  • Man­do­us

   Chy­ba możesz zacząć od 3 tomu, któ­ry chy­ba nie łączy sie z wcze­śniej­szy­mi (na dniach ci to powiem) i któ­ry ponoć jest naj­lep­szy. Dwój­ki bym bez jedyn­ki nie ruszał. Niby moż­na ale jed­nak jest spo­ro nawią­zań. Cały czas nie mogę pojąć dla­cze­go te komik­sy tak szyb­ko zni­ka­ją. Zna­jąc życie to Szy­mas nie kupił i zaraz będzie płakał.

   • Bar­tek Dusza

    no i jak z tym czy­ta­niem od 3go? można?

    • Man­do­us

     Moż­na. Są deli­kat­ne nawią­za­nia na zasa­dzie wspo­mnień w dia­lo­gach, że rok temu Puni­sher gdzieś poza­bi­jał takie i takie gru­py ludzi. Ani to nie wpły­wa na fabu­łę komik­su, ani nie­zro­zu­mia­łe nie jest, ani też to żaden spoiler.

     • Bar­tek Dusza

      dzię­ki, zamawiam

 • mega­zord

  Jeste­ście pierw­szy­mi fana­mi Fran­ka, któ­rym nie pod­szedł „Welco­me Back Frank” nie pod­szedł. Mi się tam podo­bał ten nie­co absur­dal­ny sce­na­riusz podo­bał, z rysun­ka­mi było gorzej, bo po otwar­ciu albu­mu też prze­ży­łem mały szok, ale gdy prze­czy­ta­łem 3–4 zeszyt, prze­ko­na­łem się do owej kre­ski i stwier­dzi­łem że ide­al­nie pasu­je do tej lek­ko „gro­te­sko­wej” historii.

  • Man­do­us

   Jak kie­dyś znaj­dę chwi­lę to prze­czy­tam jesz­cze raz bo ja jestem sta­ry czło­wiek i z tego komik­su pamię­tam w zasa­dzie tyl­ko rysun­ki i ze 3 sceny.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609358 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996