Przecast 20 – Si vis bellum, para Hellboy k#$%a

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o zapo­wie­dzi nowe­go fil­mu Jor­da­na Peele­go, łaciń­skich przy­sło­wiach, książ­kach poświę­co­nych kry­mi­na­li­sty­ce i nar­ko­ty­kom, powro­cie „Pogrom­ców duchów” oraz o kate­go­rii R w kinie i tele­wi­zji. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poni­żej:

 • 0:01:09 – Typo­wy Marvel – tra­iler „Spi­der-Man: Far From Home”
 • 0:14:22 – Dobry teaser, sła­by poster – pla­ka­ty z „SM:FFH” i „Kapi­tan Marvel”
 • 0:16:55 – I got five on it – tra­iler „Us”
 • 0:24:53 – Zagwozd­ka dla tłu­ma­cza – tra­iler „Men in Black”
 • 0:30:52 – Nowe, sta­re, kogo to obcho­dzi – teaser „Gho­st­bu­sters 3”
 • 0:45:31 – Win­cej Gwizd­nych Woj­nów – nowo­ści Uro­bo­ro­sa
 • 0:58:12 – Pięć stóp pod zie­mią – „Tru­pia far­ma” Bil­la Bas­sa i „Tajem­ni­ce wydar­te zmar­łym” Emi­ly Cra­ig
 • 1:06:49 – Koka­ino­wy deta­li­sta – „Ślep­nąc od świa­teł” Jaku­ba Żul­czy­ka
 • 1:13:50 – 1:15 sły­chać strza­ły – tra­iler fil­mu „John Wick Para­bel­lum”
 • 1:20:32 – Krwa­wy, zły i brzyd­ki – tra­iler „Hel­l­boya”
 • 1:28:55 – Cyc­ki, blu­zgi, nar­ko­ty­ki – kate­go­ria R w kinie
 • 2:06:17 – To nie por­no, to HBO – kate­go­ria R w tele­wi­zji
Avatar

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.