Pixel Puzzles Ultimate

Jakiś czas temu Szy­mas zapra­gnął poświę­cić tro­chę czasu na ukła­da­nie puz­zli, jed­nak los odro­binę pokrzy­żo­wał mu plany. Dla­czego nie udało mu się zre­ali­zo­wać marzeń o ukła­da­nia Cthulhu oraz czy cyfrowa alter­na­tywa w postaci Pixel Puz­zles Ulti­mate oka­zała się wystar­cza­jąco dobra, by na stałe zastą­pić „praw­dziwe puz­zle”? O tym prze­ko­na­cie się w trak­cie odsłu­chu tego pod­ca­stu.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.