Pierwsze wrażenia – The Gifted

Tele­wi­zja Fox posta­no­wiła kuć żelazo póki gorące i po suk­ce­sie serialu „Legion” wła­śnie roz­po­czyna emi­sję kolej­nej pro­duk­cji o mutan­tach, czyli „The Gifted” (po pol­sku „Nazna­czeni”). Mando i Jerry nie­spe­cjal­nie byli nią zain­te­re­so­wani na eta­pie zapo­wie­dzi, ale posta­no­wili spraw­dzić co tym razem twórcy, na czele ze sta­rym wyja­da­czem w uni­wer­sum X-Men Bria­nem Sin­ge­rem, posta­no­wili nam zaser­wo­wać. Jak wypada otwar­cie? Jakie wątki prze­bi­jają się na pierw­szy plan? Czy strona reali­za­cyjna i aktor­ska trzyma poziom? I w końcu naj­waż­niej­sze, czy zamie­rzamy oglą­dać serial dalej? Posłu­chaj­cie, a jeżeli już „Nazna­czo­nych” widzie­li­ście to podziel­cie się także swo­imi wra­że­niami.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • anty

    Legion był nudny i roz­cza­ro­wu­jący, wgl mnie nie ruszył