Pierwsze wrażenia – Belle Epoque/Legion/Wielkie kłamstewka

Jerry, jak co sezon, zabrał się za parę nowych seriali. A jako, że lubi gadać to posta­no­wił nie cze­kać do zakoń­cze­nia tych pro­duk­cji, a podzie­lić się z Wami pierw­szymi wra­że­niami. Jeżeli zatem jeste­ście cie­kawi, jak wypa­dają sze­roko rekla­mo­wane „Belle Epo­que” oraz „Legion” i dla­czego z oboma tymi pro­duk­cjami wygry­wają „Wiel­kie kłam­stewka” to zapra­szamy!

Spoj­le­rów brak, a jeżeli inte­re­suje Was tylko jedna z pro­duk­cji to poni­żej może­cie zna­leźć orien­ta­cyjny czas.

06:29 Belle Epo­que
17:59 Legion
26:55 Wiel­kie kłam­stewka

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.