Opera

„Ostry pią­tek” powró­cił z nowym sezo­nem, a Jerry zapra­sza na kolejną recen­zję upo­lo­wa­nego w ramach tego cyklu filmu. Dziś na warsz­tat tra­fia „Opera” Dario Argento, czyli kolejne w jego dorobku giallo. Jak tym razem zapre­zen­to­wał się wło­ski mistrz hor­roru? Czy Clau­dio Simo­netti znów sta­nął na wyso­ko­ści zada­nia? Jak wypa­dły zabawę z pracą kamery i nie­ty­po­wymi uję­ciami? I co ma wspól­nego kruk i „klą­twa Mac­be­tha”? O tym i paru innych kwe­stiach dowie­cie się z naj­now­szego pod­ca­stu.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.