Ms Marvel: Niezwykła / Hawkeye: Moje życie to walka

Kamala Khan, do nie­dawna zwy­kła muzuł­mań­ska nasto­latka z Jer­sey City, nagle staje się super­bo­ha­terką. Jak wpły­nie to na jej codzienne, upo­rząd­ko­wane życie? Czy Kamala zdoła ukryć ten sekret przed rodziną? Jak odnaj­dzie się w świe­cie peł­nym Marve­low­skich hero­sów? Oto pierw­szy tom nowej serii komik­so­wej. Tom, który dostał pięć nomi­na­cji do Nagrody Eisnera i zdo­był sta­tu­etkę Hugo.

Pre­mie­rowy tom gło­śnej, wie­lo­krot­nie nagra­dza­nej (m.in. Nagrodą Eisnera czy Harveya) serii komik­so­wej, w któ­rej przy­glą­damy się codzien­nemu życiu naj­nor­mal­niej­szego z Aven­gers. Clint Bar­ton, czyli tytu­łowy Haw­keye, nie ma żad­nych super­mocy – po pro­stu jest świet­nym łucz­ni­kiem. Jak więc wygląda jego życie poza misjami super­grupy? Gdzie mieszka, z kim się przy­jaźni, jak tre­nuje?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.