Morderstwo na polu golfowym

Recen­zja kry­mi­na­łu Aga­thy Chri­stie – jed­nej z pierw­szej ksią­żek, w któ­rej poja­wił się Her­ku­les Poiroit.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczot­ka

    A links is the oldest sty­le of golf cour­se, first deve­lo­ped in Sco­tland. The word „links” comes via the Scots lan­gu­age from the Old English word hlinc : „rising gro­und, rid­ge” and refers to an area of coastal sand dunes and some­ti­mes to open par­kland. Links land is typi­cal­ly cha­rac­te­ri­sed by dunes, an undu­la­ting sur­fa­ce, and a san­dy soil unsu­ita­ble for ara­ble far­ming but which readi­ly sup­ports vario­us indi­ge­no­us brown­top bents and red fescue gras­ses, that result in the firm turf asso­cia­ted with links cour­ses and the «run­ning» game.
    za Wikipedia

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6589534 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996