Moje seriale cz. 21: Sezon 2016/2017

Zapraszam na kolejny odcinek cyklu podcastów, w których całkowicie na żywca, bez przygotowania, pobieżnie i bez głębszej analizy omawiam seriale, które oglądam. Co polecam, czego nie polecam, a co definitywnie odradzam? Z założenia krótko i przekrojowo.

W dzisiejszej audycji nie ograniczam się do mniejszych okresów czasowych i pór roku, a omawiam dziewiąty zestaw seriali z minionego sezonu. Bez żadnej myśli przewodniej. Dobór tytułów jest zupełnie losowy. A dzisiaj na warsztat biorę dwa seriale:

 • 0:01:16 - The Expanse, sezon 2
 • 0:11:08 - Fear the Walking Dead, sezon 3A
 • 0:17:44 - Podsumowanie sezonu 2016/2017
 • 0:21:03 - Kilka zdań o pilotach seriali, które sobie odpuściłem

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • anty

  FTWD odpu­ści­łem sobie po 1. sezo­nie – jak TWD lubię, tak FTWD nudził i iry­to­wał na prze­mian. The Expan­se wia­do­mo: moż­na tyl­ko chwa­lić. Ogó­łem pole­cam stresz­cze­nia sezo­nów, jeśli prze­rwa mię­dzy sezo­na­mi zbyt długa.
  Ostrze­gam przed Far­go, jeśli jesz­cze nie widzia­łeś jakimś cudem: jak zaczniesz 1 sezon, nie skoń­czysz, dopó­ki nie obej­rzysz wszyst­kich 3. Wcią­ga, uza­leż­nia i pro­si się o powtórkę.
  Jak poszła roz­mo­wa o pracę?

  • Man­do­us

   No roz­wa­ża­łem stresz­cze­nie ale tutaj powtór­ki nie żału­ję. „Far­go” nie widzia­łem. Nie oglą­da­łem fil­mu i dla­te­go serial od razu skre­śli­łem. Potem wie­lo­krot­nie sły­sza­łem, że to dobre ale jak mam być szcze­ry to ja nawet w mikro­sko­pij­nym stop­niu nie wiem co to jest. Ani gatun­ko­wo ani fabu­lar­nie. Mam zero­we poję­cie na temat tego. Przy czym może to i lepiej. Może spró­bu­ję i może dam się zasko­czyć. I tak, wiem, że fil­mu nie trze­ba znać.
   Nędz­nie. Póki co cały czas na pro­gu bez­ro­bo­cia 😀 Ale dzię­ki, że pytasz 😀

   • anty

    Tak, fil­mu nie trze­ba znać, w żaden spo­sób nie umniej­sza przy­jem­no­ści z seria­lu. Dla­te­go cho­ciaż­by, że bar­dzo się od sie­bie róż­nią https://naekranie.pl/artykuly/fargo-film-kontra-serial
    I dla mnie serial jest po pro­stu ide­al­ny, a fil­mu za bar­dzo nie pamię­tam nawet.

    Far­go to czar­na kome­dia, dra­mat, kry­mi­nał i coś tam z ele­men­ta­mi nad­na­tu­ral­ny­mi i hol­ly­wodz­ką obsadą 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996