Message from the King

„Mes­sage from the King”, czyli naj­now­szy film Fabrice’a du Welza, tra­fił nie­dawno na plat­formę Net­flix. Nie­po­korny Belg, który zafun­do­wał Jer­ry­emu jeden z naj­bar­dziej trau­ma­tycz­nych sean­sów w jego życiu, tym razem się­gnął po kino zemsty. Jak spraw­dził się w takiej kon­wen­cji? Czym jego dzieło różni się od stan­dar­do­wych przed­sta­wi­cieli tego nurtu? Czy Cha­dwick Bose­man udźwi­gnął swą rolę? O tym prze­ko­na­cie się prze­słu­chaw­szy dzi­siej­szy odci­nek!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.