Legion

Zakoń­czył się pierw­szy sezon „Legionu”. Czy pro­duk­cja sta­cji FX dosko­czyła do poprzeczki, którą pierw­szymi odcin­kami usta­wiła sobie bar­dzo wysoko? Na ile spraw­dziły się prze­wi­dy­wa­nia jakie Jerry snuł przy oka­zji pod­ca­stu z pierw­szymi wra­że­niami? Co się udało, a co roz­cza­ro­wało? O tym i wielu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym, nagry­wa­nym na gorąco, pod­ca­ście.

Sek­cja spoj­le­rowa od 17.22

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • Nie wiem dla­czego disqus nie zauwa­żył tego komen­ta­rza. W sumie to co piszesz o Lenny jakoś roz­wiewa moje wąt­pli­wo­ści. Za to widząc Twoją opi­nię, to bar­dzo mnie zasta­na­wia skąd tak wiele zachwy­tów. Bo po fali ochów i achów, widzę co raz wię­cej mie­sza­nych ocen.