Kroniki Wardstone tom 1: Zemsta czarownicy

Thomas Ward, siódmy syn siódmego syna, zostaje oddany do terminu u miejscowego stracharza. Praca jest ciężka, mistrz surowy, tak więc wielu wcześniejszych uczniów nie podołało trudom nauki. Thomas musi się nauczyć przepędzać duchy, poskramiać czarownice i więzić boginy. Kiedy jednak niechcący uwalnia Mateczkę Malkin, najgorszą wiedźmę w Hrabstwie, zaczyna się koszmar…

Inaugurujemy dzisiaj kolejny cykl podcastów z kolejnym książkowym cyklem. Tym razem do lektury zaprasza Bogusia.

 

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Man­do­us

  Bogu­sia na począt­ku mówi o okład­kach i cho­dzi jej kon­kret­nie o tę serię
  http://wydawnictwo-jaguar.pl/book_series/kroniki-wardstone-nowe-okladki/
  Nie uży­łem w poście pol­skiej okład­ki bo sła­bo się ją kadro­wa­ło. Poza tym jak zna­la­złem okład­ki ame­ry­kań­skie to bar­dzo mi się spodo­ba­ły i je wykorzystałem.
  Sam pod­cast super. Bar­dzo mnie zachę­ci­łaś i chęt­nie bym sie już teraz zabrał za tę serie gdy­by nie fakt, że mam jakiś tysiąc innych ksią­żek w kolej­ce i pier­dy­lion roz­po­czę­tych serii a dru­gi pier­dy­lion serii w kolej­ce cze­ka na rozpoczęcie.

  • Bogu­sia

   Te okład­ki nie są złe. Dzia­ła­ją na mło­de­go czy­tel­ni­ka jak „zaka­za­ny owoc” – po okład­ce widać, że będzie strasz­nie, a im strasz­niej będzie tym lepiej. Niby ksią­żek nie powin­no się osą­dzać po okład­kach, ale… Gdzieś w inter­ne­cie tra­fi­łam na cze­ską edy­cję i ona też pre­zen­tu­je się nieźle.
   Obiek­tyw­nie rzecz bio­rąc ame­ry­kań­skie są naj­lep­sze i patrząc cało­ścio­wo wyglą­da­ją świetnie.
   Czu­ję się tro­chę win­na, bo ostat­nio jak gada­łam z Man­do pry­wat­nie to nie­chcą­cy pod­su­nę­łam mu kolej­ną pię­cio­to­mo­wą serię, któ­ra mogła by mu się spodo­bać. Zatem w nie­wiel­kim pro­cen­cie odpo­wia­dam za ten pier­dy­lion, o któ­rym wspo­mi­na 🙂 Chy­ba za duża gadam.….. 😀

 • jabol

  jak to pobrać?

  • Przez przy­pa­dek nie zosta­ło wrzu­co­ne mp3. Plik już doda­ny, powi­nien być do pobra­nia bez problemów.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996