John Wick

Pokój ma wymiary 3x3x3. Pod sufi­tem unosi się goła żarówka, na środku stoi sta­lowy sto­lik. W pół­mroku dostrze­ga­cie, że po dwóch jego stro­nach sie­dzą Jerry i Szy­mas. Przed pierw­szym z nich leżą P30L, Glock 26,  Kel-Tec KSG, DTA Ste­alth Recon Scout i oczy­wi­ście Coha­rie Arms CA-415. Przed dru­gim Brow­ning Hi Power, Ruger M77,  MAC-11, IMI Uzi, Beretta 92 i Olym­pic Arms K23B. Pomię­dzy nimi stoi dyk­ta­fon. Tylko dziś, tylko tutaj usły­szy­cie, co seryjni pod­ca­ste­rzy na zle­ce­nie sądzą o Joh­nie Wicku i kul­cie, jakim film obrósł. Czy Jona­than / Baba Jaga / Boogey­man jest taki straszny, jak go malują? Czy jego histo­ria to kino akcji na miarę XXI wieku? W czym tkwi sekret suk­cesu filmu? W fabule? Świe­cie przed­sta­wio­nym? Cho­re­ogra­fii walk? A może jesz­cze w czymś innym? Jeżeli chce­cie się tego dowie­dzieć, zaopa­trz­cie się w kami­zelkę kulo­od­porną, kask i słu­chawki. Witamy w świe­cie zbrodni. Zemsty. I head­sho­tów.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • Agnieszka Bro­dzik

    Szy­mas to ma chyba jakiś fetysz stresz­cza­nia fabuły 😀 Nikt tyle nie opo­wiada szcze­gó­łowo tre­ści, co Szy­mas 😀