HEX

Niedawno zawitał do Polski Thomas Olde-Heuvelt, czyli autor jednego z lepiej przyjętych horrorów ostatnich lat, zatytułowanego "Hex". Mando nie dotarł niestety na spotkanie z pisarzem, ale samą powieść przeczytał. I jest z niej bardzo zadowolony. Czy upiór potrafi przestraszyć także w świetle dnia? Czy holenderskiemu pisarzowi udało się przekuć ciekawy pomysł wyjściowy w interesującą i satysfakcjonującą opowieść? Dlaczego brak posłowia w wersji audio jest dość istotnym minusem w przypadku tej konkretnej publikacji? O tym oraz o paru innych kwestiach usłyszycie w dzisiejszym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Bar­tek Dusza

    Napisz do sto­ry­tel, żeby Ci udo­stęp­ni­li zaso­by jak audio­te­ka, bo dzię­ki Two­jej recen­zji, zało­ży­łem kon­to i słu­cham Hexa. W sumie nawet zosta­nę, bo zna­la­złem „na szyb­ko” kil­ka ksią­żek, któ­re chęt­nie prze­słu­cham 😉 Dzięki!

    • Man­do­us

      Już kie­dyś z nimi pisa­li­śmy. Roz­mo­wa szła ana­lo­gicz­nie jak potem z Audio­te­ką czy­li od razu odpo­wiedź, że jasne, udo­stęp­nią bazę do recen­zji. Potem pyta­nie od nich czy nie chce­my umie­ścić swo­ich pod­ca­stów w ich bazie co prze­cią­ga­ło i prze­cią­ga­ło dys­ku­sję aż z dnia na dzień prze­sta­li odpi­sy­wać na maile. Dla­te­go potem jak to w ten sam spo­sób prze­bie­ga­ło z Audio­te­ką to już byłem zły bo mi aku­rat na udo­stęp­nie­niu pod­ca­stów nie zale­ża­ło a z tym był naj­więk­szy pro­blem. Tak czy ina­czej temat ze Sto­ry­tel zdechł. Ostat­nio prze­słu­cha­łem też od nich „Prze­bu­dze­nie Lewia­ta­na” i roz­wa­ża­łem roz­po­cząć „Sagę o ludziach lodu” ale na razie odpuściłem 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609090 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996