Gotham Central vol 1: Na służbie

Na fali komik­so­wej hossy poja­wiają się u nas nie tylko świe­żynki, ale także uznane komiksy sprzed lat. Tym samym docze­ka­li­śmy się w końcu pol­skiego wyda­nia chwa­lo­nej serii „Gotham Cen­tral”, opo­wia­da­ją­cej o losach poli­cjan­tów z Wydziału Poważ­nych Prze­stępstw. Muszą oni nie tylko mie­rzyć się z prze­stęp­czo­ścią w Gotham, ale także żyć cały czas w cie­niu Bat­mana. Tom pierw­szy zbiera trzy histo­rie autor­stwa Eda Bru­ba­kera oraz Grega Rucki, któ­rzy umie­jęt­nie łączą wątki kry­mi­nalne i oby­cza­jowe. Jak pre­zen­tuje się ten komiks? Czy zasłu­że­nie jest tak chwa­lony? Zapra­szamy do posłu­cha­nia, a jeżeli sami jeste­ście po lek­tu­rze, do podzie­le­nia się wra­że­niami!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.