GLOW

Zasiąść do serialu, nie wie­dząc o nim prak­tycz­nie nic, to odświe­ża­jące doświad­cze­nie. Można się oczy­wi­ście spa­rzyć, ale satys­fak­cja, jeżeli trafi się na coś faj­nego, jest ogromna. A doświad­cze­nie bez­cenne. I tak wła­śnie Jerry zasiadł do „GLOW”, wie­dząc tylko tyle, że tema­tem prze­wod­nim serialu jest kobiecy wre­stling. I co otrzy­mał? Świetny miks kome­dii oraz dra­matu w tak mod­nej ostat­nio sty­li­styce lat 80-tych.

O czym jest „GLOW” i skąd czer­pie inspi­ra­cje? Jak wypada wspo­mniana sty­li­styka retro? Jakie tematy i wątki wysu­wają się na pierw­szy plan? Jak radzą sobie z nimi sce­na­rzy­ści? I w końcu: ile znaj­dziemy wre­stlingu w tej pro­duk­cji? O tym i innych kwe­stiach usły­szy­cie w naj­now­szym odcinku!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.