Ghost in the Shell

Dziw­nym tra­fem Szy­masa omija w tym roku hype na fil­mowe uni­wersa DC i Marvela, przy­cią­gnął go za to kinowy Ghost in the Shell (2017), a więc współ­cze­sna, skie­ro­wana raczej na rynek zachodni adap­ta­cja moty­wów z fil­mów, seriali i mangi, które zade­biu­to­wały mniej wię­cej wtedy, kiedy Szy­mas przy­szedł na świat. Skąd skraj­nie różne opi­nie na temat tej pro­duk­cji? Jak bar­dzo dzieło Ruperta San­dersa czer­pie z pomy­słów Shi­row Masa­mune? Czy jest wystar­cza­jąco mroczne i tajem­ni­cze? Czy skła­nia do reflek­sji? Czy może jest to fil­mowy odpo­wied­nik „sushi z McDo­nalda”, a w tym „pan­ce­rzu” nie ostał się żaden „duch”? Chce­cie wie­dzieć? W takim razie odpa­laj­cie implanty słu­chowe, pod­pi­naj­cie się do sieci i słu­chaj­cie nowego odcinka Kon­glo­me­ratu.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.