Expanse tom 1: Przebudzenie Lewiatana

Witaj w przyszłości! Ludzkość zasiedliła Układ Słoneczny – Marsa, Księżyc, Pas Asteroid i dalej – ale gwiazdy wciąż pozostają poza jej zasięgiem.

Jim Holden jest pierwszym oficerem lodowca kursującego z pierścieni Saturna na stacje górnicze Pasa. Gdy wraz z załogą trafiają na opuszczony statek, Scopuli, w ich ręce wpada niechciany sekret. Ktoś jest gotów dla niego zabijać i to na skalę niewyobrażalną dla Jima i jego załogi. Układowi grozi wojna, chyba że uda się odkryć, kto i dlaczego porzucił tajemniczy statek.

Detektyw Miller otrzymuje zlecenie odszukania Julie Mao, dziewczyny, która na własne życzenie zrezygnowała z wygodnego życia u boku bogatych i wpływowych rodziców – po to, by walczyć o prawa uciskanych mieszkańców Pasa. Ślady śledztwa prowadzą do statku Scopuli, krzyżując w ten sposób drogi Millera i Jima Holdena. Okazuje się, że dziewczyna może być kluczem do rozwiązania każdej zagadki.

Holden i Miller muszą lawirować między rządem Ziemi, rewolucjonistami z Sojuszu Planet Zewnętrznych i pełnymi sekretów korporacjami, mając wszystkich przeciw sobie. Jednak w Pasie obowiązują inne reguły i jeden mały statek może zmienić los wszechświata.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Sprig­ga­na

    To nie jest kwe­stia gło­śno­ści nagra­nia tyl­ko apli­ka­cji Sto­ry­te­la. Ludzie korzy­sta­ją­cy z róż­nych źró­deł twier­dzą że teo­re­tycz­nie ten sam audio­bo­ok odtwa­rza­ny ze ścią­gnię­tej mptrój­ki zewnętrz­ną apli­ka­cją i audo­bo­ok ze Sto­ry­te­la róznią się gło­śno­ścią. I tak, zgła­sza­li to Sto­ry­te­lo­wi do popraw­ki, leży gdzieś w kolej­ce razem z doda­niem spi­su tre­ści ;->

    • Man­do­us

      Ano brak spi­su tre­ści mnie wku­rzał jak słu­cha­łem Hex i mia­łem jakiś błąd, że mi się ścią­gnę­ło 150% książ­ki i w poło­wie zaczy­na­ła się od nowa. Osta­tecz­nie jak wró­ci­łem do domu to ska­so­wa­łem i pobra­łem jesz­cze raz. Ale kur­cze przy Hek­sie nie mia­łem wra­że­nia, że jest aż tak cicho, cho­ciaż jak teraz myślę to słu­cha­łem go w lep­szych warun­kach. Teraz słu­cham „Woj­nę Kali­ba­na” i jest dra­ma­tycz­nie cicho. Dzię­ki za informację.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609090 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996