Deadpool – Dobry, zły, brzydki/Deadpool kontra S.H.I.E.L.D.

Jerry kon­ty­nu­uje omó­wie­nie komik­so­wej serii o Najem­niku z nawijką. Jak wypa­dają dwa kolejne tomy? Czy Dobry, zły, brzydki to fak­tycz­nie jeden z naj­cie­kaw­szych komik­sów Marvela ostat­nich lat? Czy opo­wieść z Dead­po­olem może być poważna i poru­szać trudne tematy? Jak wypa­dają kolejne wycieczki w prze­szłość Wade’a Wil­sona? Co ma wspól­nego Dead­pool oraz film Aliens? I dla­czego, nawet jeżeli nie czu­je­cie się prze­ko­nani do tej postaci, warto zain­te­re­so­wać się tymi pierw­szymi czte­rema tomami. Posłu­chaj­cie!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.