David. i Spingun

Szy­mas po zakoń­czo­nej przy­go­dzie z Zup!, Zup! 2 i bOllO się­gnął po dwie pro­ste gry ze stu­dia Fer­men­ter Games. Na pierw­szy ogień poszedł David., czyli plat­for­mówka akcji z mini­ma­li­styczną oprawą i walecz­nym kwa­dra­tem w roli głów­nej, na drugi zaś Spin­gun, a więc arcade’owa strze­lanka 2D z kate­go­rii bul­let hell. Czy ponow­nie udało mi się ukoń­czyć któ­ryś tytuł w 10 minut? Czy dzi­waczne ste­ro­wa­nie w Spin­gun przy­pra­wiło mnie o pierw­sze oznaki siwie­nia? Czy wresz­cie David. sta­wił czoła geo­me­trycz­nemu złu i zdo­łał poko­nać wszyst­kie bestie? Tego dowie­cie się z pod­ca­stu.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.