Dark Shadows

Na początku był serial. Potem dwa filmy fabu­larne. Następ­nie mini­se­rial. Po dro­dze komiksy i słu­cho­wi­ska radiowe. W 2012 roku Tim Bur­ton nie wytrzy­mał i nakrę­cił swoją wer­sję DARK SHADOWS. O kla­sycz­nej serii i remejku Bur­tona w audy­cji!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.