Colours of Ostrava 2013

To już mój dru­gi festi­wal Kolo­rów cze­skiej Ostra­vy. Odby­wa­ją­cy się w gigan­tycz­nej opusz­czo­nej fabry­ce zro­bił na mnie spo­re wra­że­nie. Na spo­koj­nie oce­niam już, że aku­rat pierw­szy dzień całe­go (tyl­ko dwa kon­cer­ty!) festi­wa­lu był naj­lep­szy, dla­te­go dłu­ga audy­cja z dużą por­cją muzyki

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996