Bykon 2017

Bykon – Byd­go­ski Kon­went Mul­ti­fan­do­mowy to impreza kul­tu­ralno-naukowa prze­zna­czona dla osób z każ­dej grupy wie­ko­wej, któ­rej druga edy­cja odbyła się w dniach 4–5 marca 2017 r. w Zespole Szkół Medycz­nych w Byd­gosz­czy. Mando w tym roku odwie­dził Bykon i tym samym roz­po­czął swój rok kon­wen­towy. Czy był to udany start? O tym posłu­cha­cie w krót­kiej rela­cji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.