Broforce

Bros, nie uwie­rzy­cie, co się stało! Sza­tan stwo­rzył armię ter­ro­ry­stów! I ubliża Ame­ryce! AMERYCE! Czas chwy­cić za broń, wsko­czyć do heli­kop­tera i wraz z Sic­kiem i Szy­ma­sem wyru­szyć w świat, by ostrą amu­ni­cją i gra­tami sze­rzyć pokój, spra­wie­dli­wość i demo­kra­cję! DLA AMERYKI!

Zapra­szamy Was na szcze­gó­łową recen­zję plat­for­mo­wej strze­lanki 2D od stu­dia Free Lives i Devo­lver Digi­tal, tj. Bro­force! Nie­stety ter­ro­ry­ści i obcy pró­bo­wali sabo­to­wać to nagra­nie, pod­ci­nali nam łącza, remon­to­wali coś za ścianą itd., przez co w koń­cowce na kilka minut jakość spada, a Szy­mas brzmi, jakby nada­wał z afgań­skiej jaskini.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

  • Man­dous

    Szy­mas: Na Ste­amie czę­sto aktu­ali­za­cje poja­wiają się bar­dzo rzadko 🙂 Ja tak pod koniec spraw­dzianu czę­sto mówię „Spiesz­cie już się powoli” 🙂

    • Szy­mas

      Za pią­tym razem zała­pa­łem, o czym piszesz 😀