Blade Runner 2049

Rok 2049, dys­to­pijne Stany Zjed­no­czone. K, łowca andro­idów z poli­cji Los Ange­les, wcho­dzi w trak­cie śledz­twa w posia­da­nie infor­ma­cji, która może zbu­rzyć fun­da­menty współ­cze­snego spo­łe­czeń­stwa, oraz tra­fia na trop Ricka Dec­karda, byłego łowcy andro­idów, który 30 lat temu zapadł się pod zie­mię.

Jak Denis Vil­le­neuve potrak­to­wał kul­towy film Scotta? Czy Gosling, Ford i Leto spro­stali ocze­ki­wa­niom? Jak spraw­dziły się aktorki: Ana de Armas, Robin Wri­ght czy Carla Juri? Na ile zmie­niło się Los Ange­les przez te trzy­dzie­ści lat? Czy BR2049 to dyna­miczny akcyj­niak czy senny thril­ler? Dla­czego warto wybrać się na niego do kina? Posłu­chaj­cie.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.