Bez końca

Czy dzie­ło wyda­ne pod tytu­łem „Bez koń­ca” ma koniec? Czy moż­na czy­tać je bez koń­ca? A może moż­na mówić o nim bez koń­ca? Czy poniż­szy pod­cast moż­na pusz­czać w kół­ko, bez koń­ca?! Z koń­cem czy bez, roz­pocz­nij słu­cha­nie wci­ska­jąc guzik PLAY.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996