Barbie w świecie gier

Przy­go­tuj się na tur­bo­do­ła­do­waną przy­godę!
Gdy Bar­bie zostaje w magiczny spo­sób wcią­gnięta w świat swo­jej ulu­bio­nej gry wideo, staje się jedną z poja­wia­ją­cych się w niej, ści­ga­ją­cych się na wrot­kach postaci. W grze poznaje nowych przy­ja­ciół: uro­czego Pana Chmurkę oraz Bellę, księż­niczkę na rol­kach. Razem dowia­dują się, że pewien zło­śliwy Emot­kowy Wirus chce prze­jąć kon­trolę nad całą grą. Pod­czas wspól­nej podróży z poziomu na poziom Bar­bie musi prze­mie­niać się oraz wyka­zać się nie­spo­ty­ka­nymi umie­jęt­no­ściami i nie­sza­blo­no­wym spo­so­bem myśle­nia, aby oca­lić zespół i wygrać grę!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.