24 godziny

Feno­men z początku XXI wieku. Rewo­lu­cja tele­wi­zyjna. Serial który zapo­cząt­ko­wał nową epokę szkla­nego ekranu. Osiem peł­nych sezo­nów, jedna mini-seria, seriale inter­ne­towe, gry, komiksy, książki, figurki. Aktu­al­nie FOX wystar­to­wał z kolej­nym seria­lem, tym razem spin-offem głów­nej serii, a Mando przy­gląda się feno­me­nowi ory­gi­nału i bez­spo­ile­rowo oma­wia serial „24 godziny”.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.