Zbaw nas ode złego

Scott Der­rick­son to gość, który dość kon­se­kwent­nie reali­zuje kino grozy. „Egzor­cy­zmy Emily Rose”, „Sini­ster”, czy „Zbaw nas ode złego”. Ale czy poza spraw­no­ścią warsz­ta­tową ten ostatni film ma nam coś do zaofe­ro­wa­nia? Zapra­szam do posłu­cha­nia.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.