Star Wars Komiks – Osaczony Vader

W paź­dzier­niku poja­wił się długo wycze­ki­wany cros­so­ver dwóch pod­sta­wo­wych, gwiezd­no­wo­jen­nych serii Marvela, czyli „Osa­czony Vad­der”. Nie cze­ka­li­śmy długo i wraz z Mando zasie­dli­śmy do lek­tury. I nagra­nia.

W odcinku Mando ser­wuje solidną por­cję wia­do­mo­ści z komik­so­wego świata Gwiezd­nych wojen, Jerry filo­zo­fuje na temat cros­so­ve­rów, a wspól­nie chwa­limy wiele roz­wią­zań zaser­wo­wa­nych w tym tomie i dywa­gu­jemy na temat „Łotra 1”. Zapra­szamy do odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.